Cosmopolitan & diversity

Cosmopolitan kwam als best uit de diversiteitstest van OneWorld in 2018. Hoe staan zij er anno 2020 voor? En hoe komt het dat diversiteit bij Cosmopolitan wel lijkt te slagen?

Een van de eerste redenen kan zijn dat de hoofdredacteur, Josephine Kay, zelf actief op zoek gaat naar extra hulp om hun goede positie te versterken. Anderhalf jaar geleden startte zij als hoofdredacteur bij Cosmopolitan. Haar missie was onder andere werken aan nog meer diversiteit. De bedoeling is namelijk dat iedereen zich herkent in het merk Cosmopolitan. Dat iedereen voelt dat het past.

Van goed naar beter

Alhoewel zij al goed scoorden, keek Josephine toch naar manieren om Cosmopolitan een inclusiever merk te maken. “Op de (freelance)redactie leek iedereen op elkaar. De eerste stap was nieuwe mensen aannemen, als er een freelance opdracht open kwam te staan. Daarnaast ging ons blad bijvoorveeld ook vaak over man-vrouwrelaties en bevatte het meer luchtige topics dan nu.”

“Nu wij een nieuwe koers varen, hebben we een algemene consensus over het laten zien van nieuwe perspectieven. En doordat onze redactie ook steeds diverser wordt, krijg je een ander perspectief dan de witte kijk. Vanaf de redactie sijpelt het door naar het magazine. Maar we zijn er uiteraard nog niet!”

Cosmopolitan’s toekomstplannen op het gebied van diversiteit

Nu komt het nog voor dat Josephine de redactie moet aansturen op diversiteit. Het ideaal toekomstbeeld is dat zij niemand hoeft aan te spreken, maar dat het volledig vanzelf gaat.

Dit zal ook voortvloeien uit een nog diverser redactieteam. Wil jij hier deel van uitmaken? Cosmopolitan is altijd op zoek naar nieuw schrijf- en redactioneel talent: meld je rechtstreeks bij Josephine Kay.

Cosmopolitan wil zeker meer kleur in de media

Om daad bij woord te voegen, zal Cosmopolitan in zowel het magazine als voor online artikels experts via Meer kleur in de media werven. Wil jij in dit blad verschijnen? Meld je dan aan bij MKIDM.

Leave a Reply